Lideri u FISKALIZACIJI

Potpuno rješenje fiskalizacije: Aplikativni software, registracija i distribucija fiskalnih sistema, servis i održavanje.

Fiskazliacija
Potrebna dokumentacija za fiskalizaciju

ZBRFFU

Zahtjev za brisanje iz registra fiskalnih uređaja

Pogledaj dokument

ZIF

Zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju

Pogledaj dokument

ZPANPM

Zahtjev za promjenu adrese i/ili namjenu prodajnog mjesta

Pogledaj dokument

ZZFM

Zahtjev za zamjenu fiskalnog modula

Pogledaj dokument

Usluge fiskalizacije

Visoko stručno obrazovani i certificirani serviseri su garancija da će Vaš fiskalni uređaj raditi besprijekorno i u skladu za pravilnicima fiskalnog sistema BiH.

U nekoliko godina aktivnog rada i servisiranja, iza nas stoji bogata referenca kompanija iz čitave Bosne i Hercegovine. Pored usluge servisiranja fiskalnih uređaja i podrške pri radu, vršimo obuku uposlenika, prodaju fiskalnih uređaja, prodaju rezervnih dijelova i potrošnog materijala, što čini kompletnu uslugu u samom procesu fiskalizacije i čini nas idealnim partnerom za uspješno i efikasno poslovanje.

Fiskalizacija Vašeg preduzeća podrazumijeva:

 • Izrada ponude prema Vašim potrebama – ovisi o tome da li koristite softver i računar, o kojem softveru se radi i koji obim poslovanja očekujete
 • Izrada predračuna sa svim pratećim troškovima procesa fiskalizacije
 • Dostavljanje potrebne dokumentacije za fiskalizaciju ( kopije )
  • rješenje o upisu u sudski ili drugi zakonom utvrđen registar
  • JIB – ID broj
  • PDV broj
  • kopija lične karte odgovornog lica
  • ugovor o zakupu sa naznačenom površinom poslovnog prostora ( ukoliko se radi o zakupljenom poslovnom prostoru)
  • JIB/JMBG vlasnika poslovnog prostora ( ukoliko se radi o zakupljenom poslovnom prostoru)
  • karton deponovanih potpisa
 • Prijava fiskalnog uređaja na stranice Porezne uprave
 • Fiskalizacija fiskalnog uređaja u prisustvu poreznog inspektora
 • Isporuka i obuka za rad sa Vašim fiskalnim uređajem

Vrste ugovora o serviranju i održavanju fiskalnih uređaja:

Referentnu listu kompanija fiskalizovanih s nama pogledajte ovdje OVDJE.