Usluge servisiranja

U našem servisu vršimo usluge nadogradnje, dijagnostike kvara i popravka PC računara. Certificirano osoblje, kvalitetna oprema, te vlastita vozila omogućavaju realizaciju složenih servisa i projekata.

Servisiranje
Servisiranje Servisiranje

Unimatrix vam nudi

Unimatrix d.o.o. Vam nudi poslovno tehničku saradnju u domenu isporuke informatičke opreme, pripreme instalacije, instalacije kao i održavanja iste u garantnom i van garantnog roka. Broj kvalifikovanih servisera i vlastiti vozni park nam omogućavaju vrlo brz odziv i dolazak na adresu korisnika. Možemo isteći da u segmentu prodaje i pružanja usluga imamo saradnju sa velikim brojem preduzeća sa kojima imamo potpisane ugovore o poslovnoj saradnji i održavanju opreme.

Napomenut ćemo važan detalj da kada zbog kvara na uređaju naši korisnici isti moraju da predaju na servisiranje, mi obezbjeđujemo zamjenske uređaje kao što su laptop, monitor, PC, smartphone, tablet, TV i sl. koje im dajemo na korištenje do popravka njihovog uređaja.

U okviru servisa djeluju timovi za:

  • Servis IT i elektroničke opreme koji vrši opravku desktop i laptop, servera, TV uređaja i UPS-ova.
  • Servis fiskalnih uređaja koji vrši incijalnu i dodatnu fiskalizaciju, te opravke uređaja proizvođača TRING , MIKROELEKTRONIKA, CONFIG i KIMTEC;
  • Servis printera, kopir aparata i plotera koji vrši opravku svih vrsta printera, kopira i plotera.
  • Tim za sistemsku i mrežnu administraciju pruža podršku kupcima sistemskog softvera i mrežne opreme, te realizira projekte iz ovog domena.
  • Usluga instalacije i podešavanje sistemskih i aplikativnih softvera, redovno ažuriranje nadogradnji i podešavanje korisničkih sistema za neometan rad
  • Podešavanje email servera.
  • Backup sigurnosno kopiranje podataka na vanjske medije
  • Podešavanje i korištenje NAS uređaja za pričuvno kopiranje podataka
  • Povezivanje hadrvera ( više monitora, djeljenje printera i drugih električnih uređaja ) i podešavanje optimalnog načina rada
  • Umrežavanje korisničkih računara i dijeljenje datoteka i printera.

Garancija

V Iako se sve više usavršava, tehnologija se ponekad i kvari. Zbog te činjenice garancija na proizvod je vrlo važan podatak o proizvodu i poželjno je da traje duže. Sarađujući sa svjetskim brendovima nudimo uvijek najbolje uslove garancije. Zbog toga vas molimo da kupujete proizvode sa dužom garancijom, da čuvate račun i garantni list i da proizvod čuvate od fizičkih oštećenja, nelegalnog software-a, lošeg rukovanja i transporta. Ako dođe do kvara na proizvodu navedeni proizvod možete predati u bilo kojoj našoj trgovini.

Garantni rok

Garantni uslovi su pojedinačno definisani od strane proizvođača opreme, a uz svaki proizvod isporučuje se garantni list proizvođača koji je obaveza čuvati i priložiti, kao i račun prilikom predaje robe na servis. Proizvođači daju ovlaštenje servisima za servisiranje opreme pa istu možete i direktno servisirati kod navedenih ovlaštenih servisa. Sa ciljem da budete zadovoljni suradnjom sa nama sve proizvode predajete na servis u našim trgovinama, a naš servis organizira slanje na ovlašteni servis kao i isporuku nazad do trgovine gdje je uređaj i predan.