Usluge fiskalizacije

Visoko stručno obrazovani i certificirani serviseri su garancija da će Vaš fiskalni uređaj raditi besprijekorno i u skladu za pravilnicima fiskalnog sistema BiH.

U nekoliko godina aktivnog rada i servisiranja, iza nas stoji bogata referenca kompanija iz čitave Bosne i Hercegovine. Pored usluge servisiranja fiskalnih uređaja i podrške pri radu, vršimo obuku uposlenika, prodaju fiskalnih uređaja, prodaju rezervnih dijelova i potrošnog materijala, što čini kompletnu uslugu u samom procesu fiskalizacije i čini nas idealnim partnerom za uspješno i efikasno poslovanje.

 

Fiskalizacija Vašeg preduzeća podrazumijeva: 

1. Izrada ponude prema Vašim potrebama – ovisi o tome da li koristite softver i računar, o kojem softveru se radi i koji obim poslovanja očekujete

2. Izrada predračuna sa svim pratećim troškovima procesa fiskalizacije

3. Dostavljanje potrebne dokumentacije za fiskalizaciju ( kopije )
    a) rješenje o upisu u sudski ili drugi zakonom utvrđen registar
    b) JIB – ID broj
    c) PDV broj
    d) kopija lične karte odgovornog lica
    e) ugovor o zakupu sa naznačenom površinom poslovnog prostora ( ukoliko se radi o zakupljenom poslovnom prostoru)
     f) JIB/JMBG vlasnika poslovnog prostora ( ukoliko se radi o zakupljenom poslovnom prostoru)
     g) karton deponovanih potpisa

4. Prijava fiskalnog uređaja na stranice Porezne uprave

5. Fiskalizacija fiskalnog uređaja u prisustvu poreznog inspektora

6. Isporuka i obuka za rad sa Vašim fiskalnim uređajem

 

Vrste ugovora o serviranju i održavanju fiskalnih uređaja:  #

REFERENTNU LISTU KOMPANIJA FISKALIZOVANIH SA NAMA POGLEDAJTE OVDJE !!!