Održavanje računarskih sistema

U sklopu usluge “Održavanje računarskih sistema” klijenti dobivaju:

održavanje 5 i više računara na windows operativnom sistemu

 • održavanje i konfiguracija servera za dijeljenja dokumenata, printera i ostalih resursa
 • konfiguracija i održavanje sigurnosne procedura i postavki
 • izrada procedura za pohranu podataka
 • pohrana sigurnosnih kopija (backup) i vraćanja (restore) u slučaju kvara
 • antivirusna zaštita

Kod ugovaranja ove usluge, prvi korak je snimanje zatečenog stanja te definiranje i sprovođenja radnji kako bi se sustav stavio u optimalno stanje. Nakon toga, sva održavanja i promjene vršimo putem udaljenog rada (remote administration).

Konfiguriranje (setup) i održavanje (maintenance) servera

Konfiguriranje servera uključuje set procedura kojima se definiraju i implementiraju postavke svih serverskih komponenti (hardware i software) kako bi server optimalno i efikasno koristio sve raspoložive resurse prema planiranoj namjeni.

U praksi, to znači i planiranje mogućih povećanja ili smanjenja potreba za dostupnim resursima te implementaciju jasnih koraka i scenarija koji se provode kada dođe do takvih situacija. Npr. povećanje broja upita na web stranicu, izniman rast SQL baze podataka, hakerski napadi…

Pod obaveznu proceduru konfiguriranja servera implementiraju se rješenja za sigurno pohranjivanje podataka (backup) te procedure vraćanja tih istih podataka (restore).

U mogućnosti smo efikasno i profesionalno implementirati najkompleksnija serverska rješenja bazirana na Windows operativnom sustavu, kombinirajući ih s različitim cloud servisima ili hardverskim rješenjima.

 • Operativni sustav: Windows
 • Web server: IIS, Apache
 • Baze podataka: MSSQL, mySQL
 • Server konfiguracije: RAID polja, firewall postavke, VPN, sigurnosne postavke
 • Backup rješenja: cloud storage, offsite
 • Sigurnost: patchiranje, nadgledanje, preventiva, intervencije
 • Intervencije: na lokaciji korisnika, udaljeni pristup

Održavanje servera uključuje niz aktivnosti i procedura koje se redovito provode nad serverima kako bi oni optimalno i efikasno radili svoje zadaće.

Među bitnim aktivnostima nalazi se redovita kontrola zapisa korištenja servisa (logova) kako bi se pravovremeno mogli detektirati problemi ili hakerski napadi te posljedice riješiti prije eskalacije problema.

S obzirom na višegodišnje iskustvo u održavanju različitih servera i serverskih tehnologija te redovitu naobrazbu, u mogućnosti smo održavati jednostavne serverske sisteme od samo jednog servera (hardware) i nekoliko servisa (software) pa sve do naprednih cloud rješenja koja uključuju disperzirane servise na više servera i više lokacija.

Sigurnosna pohrana i backup podataka

Do gubitka podataka može doći prilikom fizičkog kvara ili oštećenja čvrstog diska ili medija na koji su podaci zapisani (pad diska, jak udarac, udar groma, problemi sa napajanjem ili strujom i slično). Česti razlog gubitka podataka je i nedovoljna razina sigurnosti unutar postojećeg IT sistema, a to se ponajprije odnosi na napade malicioznih programa (virusi, malware, spyware).

Sigurnosnim kopijama Vaših podataka i programa ili cijelog sistema za Vaše poslovanje omogućavamo njihov lakši povrat u slučaju neželjenih situacija.

Koristeći različite alate i vrste backupa, za Vas predlažemo, implementiramo i brinemo se o sistemu za pohranu podataka. Možemo ponuditi besplatna ili komercijalna rješenja, sve ovisno o potrebama klijenta i razini sigurnosti koja se želi postići.

On-line backup sistemi

On-line backup sistemi su programska rješenja koja u određenim intervalima (obično po noći kada se računari ne koriste) vrši spremanje važnih podataka na jedni ili više udaljenih lokacija.  Program na siguran način prikuplja, sažima, enkriptira i arhivira podatke na servere pružatelja backup usluge koji se nalaze na nekoliko različitih i udaljenih lokacija.

Neke od prednosti online backup rješenja:

    • Automatizacija backup procesa
    • Spremanje podataka na udaljenoj lokaciji
    • Spremanje podataka na nekoliko različitih lokacija
    • Povećana sigurnost
    • Jednostavnost upotrebe