DP-55S kasa-pisač

663,00KM

STAVKE URAČUNATE U CIJENU:

  • Troškovi inicijalne fiskalizacije
  • Knjiga dnevnih izvještaja
  • Blok pisani račun za MP i VP
  • Paket Adding rola

U cijenu su sa uređajem uračunate sve navedene stavke! Uređaji se isporučuju  novi sa garancijom i popratnom dokumentacijom!

Kategorija: