Garancija

Opšti uslovi poslovanja i uslovi ostvarenja popravka u garantnom roku.

Garnacija

Opšti uslovi poslovanja i uslovi ostvarenja popravka u garantnom roku:

 • Davatelj garancije (proizvođač) garantuje da proizvod ima sva potrebna svojstva za njegovu redovnu upotrebu u svrhu, za koju je taj uređaj namijenjen, ali ne preuzima odgovornost za svojstva proizvoda koja su nužna za specifičnu upotrebu ili obavljanje djelatnosti, koju je bilo potrebno posebno ugovoriti; odnosno koja pri ugovaranju kupoprodaje od stane kupca nije zatražena od prodavatelja, kao i za moguću izgubljenu dobit zbog nedostatka navedenih specifičnih svojstava.
 • Garantni rok počinje teći datumom prodaje kupljenog proizvoda krajnjem korisniku, a dokazuje se predočenjem računa i/ili ovjerenog garantnog lista te uz detaljan opis kvara.
 • Važeći garantni list je originalni garantni list koji je uz uređaj priložio proizvođač.
 • Garantni list mora biti pravilno popunjen, potpisan i ovjeren pečatom od strane prodavača (prodavača krajnjem korisniku).
 • Ukoliko uz proizvod ne dolazi originalni garantni list proizvođača, priznaje se isključivo garantni list distributera (uvoznika).
 • Kvarovi na proizvodima pokrivenim garantni rokom biti će otklonjeni bez naplate, samo u slučaju, ako nisu izazvani mehaničkim utjecajem ili rukovanjem suprotno uputstvima za korištenje, od strane krajnjeg korisnika.
 • Garantni rok na prodane rezervne dijelove je 90 dana. Ukoliko se kod popravka proizvoda ne ugrađuje rezervni dio, nego komercijalni artikl (npr. tinta), taj artikl ima redovno garantni rok koji počinje teći od dana isporuke proizvoda/
 • uređaja.
 • Garantni rok na uslugu servisa je 90 dana, i odnosi se samo na indentičan kvar, tj. neispravnost iste komponente i ne obuhvaća funkcioniranje cijelog proizvoda.
 • Svaki proizvod je nakon servisa funkcionalno testiran, skladno preporukama proizvođača.

Prijava proizvoda za servis, pakiranje i transport:

 • Korisnik prilikom predaje opreme na lokaciji primopredaje, dobija reversni list kao dokaz o tome:
  • šta je predao na servisiranje,
  • u kojem obimu i u kojem stanju je oprema zaprimljena.
 • Preporučuje se da se proizvodi šalju bez dodataka, osim ako korisnik, ne smatra da je određeni dodatak povezan s kvarom. Svi dodaci koji se šalju uz proizvod, moraju se upisati na reversni list, prilikom predaje robe.
 • Dodatno, svi nedostatci (oštećenja, ogrebotine) moraju biti upisani kod predaje proizvoda.
 • Završnu provjeru fizičkih oštećenja radi Imtec servis prilikom preuzimanja proizvoda.
 • Svi proizvodi koji se šalju bilo kojim oblikom dostave, moraju biti zapakirani na način, koji će onemogućiti oštećenja prilikom normalne manipulacije proizvodima.
 • Dostavne službe imaju pravo odbiti preuzimanje proizvoda koji nije adekvatno zapakiran.
 • Komponente s izloženim elektroničkim dijelovima (memorije, matične ploče, grafičke kartice, diskovi), moraju biti zapakovani u antistatičku ambalažu.

Popravci izvan garantnog roka

 • Nakon zaprimanja I urađene dijagnostike proizvoda tražimo pismeno očitovanje po ponudi za popravak.
 • Na odluku korisnika čekamo do 7 kalendarskih dana.
 • Nakon isteka tog roka, reklamirani proizvod vraćamo korisniku uz naplatu troškova dijagnostike i dostave.
 • Vrijeme od slanja obavijesti korisniku, odnosno zahtjeva za očitovanjem, do dobivanja istog, ne ulazi u ukupno vrijeme popravka, odnosno ukupno vrijeme popravka se produžuje za vrijeme čekanja očitovanja, ako isto prelazi 24 sata.
 • Ukoliko korisnik odustaje od popravka, naplaćuju se troškovi dijagnostike prema cjenovniku.
 • Ukoliko je proizvod na popravak izvan garantnog roka poslan dostavnom službom, isti se vraća također dostavnom službom, o trošku primatelja.
 • Ukoliko se testiranjem proizvoda dođe do zaključka da je proizvod ispravan, također se naplaćuju troškovi dijagnostike kao i troškovi povrata uređaja ako je proizvod poslat dostavnom službom.
 • Tintne pisače s problemom ispisa najčešće je nemoguće popraviti bez ugradnje novih tinti, stoga je stranka sporazumna da ćemo u uređaj ugraditi i naplatiti nove tinte.
 • Svi rezervni dijelovi ugrađeni u proizvode kojima je istekao garantni rok, ostaju u vlasništvu Unimatrix d.o.o. do uplate punog iznosa popravka prema izdanom računu.
 • Uređaje isporučujemo tek po izvršenoj uplati i to uz potvrdu uplate i izvještaj banke o prispijeću sredstava.

Zamjena proizvoda

 • Zamjena kompletnog proizvoda se vrši u slučaju kada:
  • su ispunjeni zakonski uslovi prema Zakonu o zaštiti potrošača,
  • je zamjena kompletnog proizvoda standardna servisna procedura za taj proizvod,
  • je nakon tri popravka ista neispravnost proizvoda i dalje prisutna.
 • Neispravnost na bateriji, sklopu napajanja proizvoda ili ulošku s tintom, ne smatra se razlogom za zamjenu proizvoda.

Korisnički podaci u proizvodima, na medijima

 • Standardna procedura popravka ne uključuje brisanje podataka sa proizvoda i medija, osim ukoliko nema drugog načina popravka (na primjer: izmjena diska na računaru).
 • Ipak, i u drugim servisnim procesima može doći do gubitka podataka, pa za bilo kakve podatke koji su pohranjeni u proizvodima, ili medijima (imenik, slike, muzika, dodatni softver, certifikati ….) ne garantujemo, odnosno, u slučaju gubitka podataka ne preuzimamo odgovornost.
 • Korisnik proizvoda je dužan raditi sigurnosnu kopiju podataka.

Napomena

 • Računari koji su kupljeni po komponentama i nisu sklopljeni od strane proizvođača ili distributera, imaju garantni rok samo na komponente te se podrazumijeva da će krajnji korisnik sam izvršiti dijagnostiku komponenti te reklamirati samo neispravnu komponentu.
 • Korištenje nekvalitetnog i neoriginalnog potrošnog materijala može uzrokovati neispravnost uređaja, koja nije predmet garancije te sve troškove popravka snosi krajnji korisnik.
 • Garantni rok na baterije prijenosnih računara je definisan od strane proizvođača I to od 6 do 12 mjeseci bez obzira na trajanje osnovne garancije proizvoda.
 • Softverski problemi, softversko podešavanje proizvoda nisu predmet garancije te se takve intervencije naplaćuju.
 • Kvarovi uzrokovani malicioznim softverom (virusi, malwarei sl.) nisu predmet garancije.
 • U slučaju korištenja nelicenciranog operativnog sistema, ne vršimo reinstalacije, niti bilo kakve softverske radnje na računaru.
 • Ostali garantni uslovi, zajedno s razlozima eventualnog ne priznavanja garancije su navedeni na garantnom listu koji dolazi uz proizvod.
 • Preuzimanje reklamiranih uređaja moguće je samo uz predočenje originalnog reversnog lista.
 • Ukoliko korisnik ne preuzme uređaj u roku 15 dana od završetka servisa naplaćujemo skladištenje u iznosu od 1% tržišne vrijednosti za svaki dan skladištenja.
 • Za uređaje koji neće biti preuzeti u roku od 90 dana, a bez prethodnog dogovora o produženom čuvanju, ne odgovaramo.